KontaktZapraszamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży: sprzedaz@formotiva.pl
Wybierz odpowiedni formularz kontaktowy poniżej:
Aflofarm
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział KRS pod nr 0000014115, o nr NIP: 731-18-21-205, wysokość kapitału zakładowego: 26 271 500 zł.

e-mail: sklep@formotiva.pl
adres: ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice